رادین مسافر کوچولو از بهشت
لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم
تاريخ : شنبه 30 ارديبهشت 1391 | نویسنده : مامان رادین
بازدید : 12637 مرتبه


2-درمان مجرب جهت درمان نازايي:يک عددزهره گاو،سه عددتخم مرغ محلي تازه،پنجاه گرم عسل،بيست گرم گيليسرين،بيست گرم روغن کرچک وده گرم پماداکتيول رادريک شيشه مرباي تميزريخته ودرآن راببنديدوشيشه رادرميان آب گرم يامقابل نور خورشيدقرار دهيدتاخوب گرم شود(دقت کنيدزرده تخم مرغ پخته نشود)سپس آنرابايک قاشق تميزبه هم بزنيدودرايام عادت ماهانه هرشب نصف استکان ازاين مايع راباتنقيه زنانه دررحم تنقيه کند.(داروبايدداخل رحم شود)ويايک يادوعددبانداستريل رابه اندازه انگشت لوله کرده وبايک تکه نخ بادوام آن را محکم پيچيده(دنباله نخ بلندباشد)وآن رادرمايع مذکورفروبرده وآن داخل رحم کنيدبه گونه اي که
ادامه نخ بيرون بماند سپس صبح آنراباکشيدن نخ خارج کنيد.خانم هايي پس از پانزده سال نازايی بااين روش باردارشده اند.

درمدت معالجه ازخوردن ترشي،ماست ترش،نعناع وهندوانه درايام عادت پرهيزکنيد.

 

منبع : http://www.7pry.comموضوع :